ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $7.99

ماخذ

A Mi Manera. Comme D'Habitude. by Gilles Thibaut for voice, piano or guitar.

ترجمه

سکته قلبی Manera. طبق معمول. نوشته شده توسط ژیل به Thibaut برای صدا، پیانو یا گیتار.