ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $36.23

ماخذ

Music Minus One - Franz Schubert. Fantasie In F Minor Op.103 D940. Grand Sonata In B-Flat Major Op.30 D617. Sheet Music, CD. Piano Solo. PF.

ترجمه

موسیقی منهای یک - فرانتس شوبرت. Fantasie In F Minor Op.103 D940. Grand Sonata In B-Flat Major Op.30 D617. نت موسیقی، CD. پیانو. PF.

ماخذ

Schubert, often considered master of the piano duet form, created two classics in the F minor Fantasie and the B-flat Sonata for piano duet. These two magnificent pieces are cornerstones of the duet literature. This edition presents the recorded secondo piano part—you supply the primo part of this beautiful sonata. Both parts are supplied in the included printed music score. Includes complete printed music score with both primo and secondo piano parts, and a compact disc featuring the duets in minus primo format. the secondo part is recorded, and you play the primo part.

ترجمه

شوبرت، اغلب در نظر گرفته استاد به صورت دو صدایی پیانو، ایجاد دو کلاسیک در F جزئی Fantasie و سونات B-مسطح برای دونفری پیانو. این دو قطعه با شکوه اساس ادبیات دونفری خواندنی هستند. This edition presents the recorded secondo piano part—you supply the primo part of this beautiful sonata. هر دو بخش در شامل نمره موسیقی چاپ شده عرضه. شامل کامل نمره موسیقی چاپ با هر دو پریمو و قطعات پیانو secondo غذای و لوح فشرده شامل دوئت در قالب پریمو منفی. بخش secondo غذای ثبت شده است، و شما را به بازی قسمت پریمو.