ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $7.50

ماخذ

Shelley Helzerman Houser. Nearer, My God, To Thee - Moments Of Meditation For Solo Piano. Sheet Music. Piano Solo. PF.

ترجمه

Shelley Helzerman Houser. Nearer, My God, To Thee - Moments Of Meditation For Solo Piano. نت موسیقی. پیانو. PF.

ماخذ

Titles include. Open My Eyes, That I May See. On Jordan’s Stormy Banks. Poor Wayfaring Stranger. Sweet By and By. Savior, Like a Shepherd Lead Us. Nearer, My God, to Thee. Nothing but the Blood. and It Came Upon the Midnight Clear. as well as some rare arrangements of specialized hymns like The King Shall Come. Prayer Is the Soul’s Sincere Desire. Ring Out, Wild Bells and Into the Woods My Master Went.

ترجمه

عنوان ها عبارتند از. باز چشم من، که من ممکن است. در بانک طوفانی اردن. غریبه Wayfaring پور. شیرین با و با. نجات دهنده، مانند چوپان سرب با ما. نزدیکتر، خدای من، به تو. هیچ چیز اما خون. و این پس از نیمه شب پاک آمد. و همچنین برخی از ترتیبات نادر از سرودهای تخصصی مانند شاه خواهند آمد. Prayer Is the Soul’s Sincere Desire. حلقه از، وحشی زنگ و به جنگل من استاد رفت.
درخواست های اخیر