ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Youngblood Brass Band - Killing Me Softly. Trumpet. French Horn. Tenor Saxophone. Trombone. Tuba. Percussion.

ترجمه

Youngblood Brass Band - Killing Me Softly. شیپور. نوعی شیپور. ساکسیفون تنور. ترومبون. شیپور بزرگ. دق.