ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Harry Potter Main Theme. Piano. Voice. Synthesizer. Violin. Strings.

ترجمه

Harry Potter Main Theme. برنامه. صدا. ترکیب کننده. ویولن. رشته ها.