ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Ноты Fugess - Killing Me Softly With His Song.

ترجمه

Ноты Fugess - کشتن من آرام با ترانه او.