ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Fugue for Woodwind Trio. Barry Stronge. Trio. Bassoon. Clarinet. Flute 2.

ترجمه

Fugue for Woodwind Trio. بری کافی قوی. سه تایی. قرهنی بم. کلارینت. فلوت 2.