ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Mozart, Wolfgang Amadeus. Mozart, Wolfgang Amadeus - Piano Concerto Nº 21 in C major - 2 nd movt. (cello).

ترجمه

موتسارت ، ولفگانگ آمادئوس. موتسارت ، ولفگانگ آمادئوس -- پیانو کنسرتو ازت º 21 در ماژور -- 2 دوم movt. (ویولن سل).