ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $22.95

ماخذ

Trio E Flat Major KV498. Kegelstatt-trio. fur Klavier, Larinette. Violine. und Viola - Revised Edition. Wolfgang Amadeus Mozart. Clarinet sheet music. Piano sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music.

ترجمه

سه نفر E تخت عمده KV498. Kegelstatt، سه نفر. خز Klavier، Larinette. ویولن. نسخه تجدید نظر شده - UND ویولا. ولفگانگ آمادئوس موتزارت. صفحه موسیقی کلارینت. نت پیانو. صفحه موسیقی ویولا. نت ویولن.

ماخذ

Trio E Flat Major KV498. Kegelstatt-trio. fur Klavier, Larinette. Violine. und Viola - Revised Edition. Revised Edition Piano, Clarinet. Violin. and Viola Score and Parts. Composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Edited by Ernst Herttrich. For Clarinet, Piano, Viola. Henle Music Folios. Urtext edition. Softcover. 52 pages. G. Henle #HN63. Published by G. Henle. HL.51480063. Was this skilfully composed work really written during a game of ninepins. The legend persists, although there is no reliable source. At all events the unusual instrumentation is of note. having a clarinet instead of the violin was by all means usual in piano trios. but in addition Mozart replaced the cello with a viola, his favourite instrument by his own admission. As a result the viola has a much stronger part than the cello usually has. Our single edition of this buoyant work was taken from the volume containing the complete piano trios. 51480247. which was revised for the Mozart Year 2006 and includes the latest scholarly findings.

ترجمه

سه نفر E تخت عمده KV498. Kegelstatt، سه نفر. خز Klavier، Larinette. ویولن. نسخه تجدید نظر شده - UND ویولا. تجدید نظر شده نسخه پیانو، کلارینت. ویولن. و ویولا امتیاز و قطعات. آهنگساز: ولفگانگ آمادئوس موتسارت. 1756-1791. ویرایش توسط ارنست Herttrich. برای کلارینت، پیانو، ویولا. هنله موسیقی برگ. نسخه Urtext. وزیری کوتاه. 52 صفحه. Г. Хенле. HL.51480063. در این کار مهارت تشکیل شده است واقعا در بازی ninepins نوشته شده است. افسانه همچنان ادامه دارد، اگر چه هیچ منبع قابل اعتماد وجود دارد. به هر حال، ابزار غیر معمول است توجه داشته باشید. داشتن یک کلارینت به جای ویولن بود با تمام معنی معمول در تریو پیانو. اما علاوه بر موتزارت جایگزین ویولن سل با یک ویولا، دستگاه مورد علاقه خود را با اعتراف خود او. در نتیجه ویولا دارای یک بخش بسیار قوی تر از معمولا ویولن سل است. نسخه تک ما از این کار شناور از حجم حاوی تریو پیانو کامل گرفته شده است. 51480247. که برای موتزارت سال 2006 تجدید نظر شده بود و شامل آخرین یافته های علمی.