ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $4.99

ماخذ

Set My Spirit Free Medley. Violin and Flute Duet. Sharon Wilson. Flute sheet music. Piano sheet music. Violin sheet music. Intermediate.

ترجمه

تنظیم روح آزاد مدلی. ویلن و فلوت دوئت. شارون ویلسون. صفحه موسیقی فلوت. نت پیانو. نت ویولن. متوسط.

ماخذ

Set My Spirit Free Medley. Violin and Flute Duet. composed by Sharon Wilson. For Piano, Flute, Violin. Sacred, Christian, Gospel. Intermediate. Sheet Music Single, Set of Parts. Published by Sharon Wilson. S0.11242. "This duet arrangement combines the familiar praise song ""Set My Spirit Free"" with an original piece by Sharon Wilson titled ""Soar on Eagles' Wings. "" Composed of simple, flowing harmonies this instrumental piece is especially appropriate for the meditative portion of a worship service, though also fitting as a prelude, an offertory, or special music. This piece can be performed by any combination of C-instruments. The audio sample has a flute playing Part I and a violin playing Part II. The melody alternates between the two C-instruments and both parts have a two-octave range from D4 to D6. The piano accompaniment is easy and comprised of chords filling out the sound while adding a steady rhythm. The purchase price includes the 6 page combined score as well as a separate 2 page score for each violin or flute and a separate 4 page score for the piano accompaniment". Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

ترجمه

تنظیم روح آزاد مدلی. ویلن و فلوت دوئت. تشکیل شده توسط شارون ویلسون. برای پیانو، فلوت، ویولن. مقدس، مسیحی، انجیل. متوسط. نت آهنگ تنها، مجموعه ای از قطعات. منتشر شده توسط شارون ویلسون. S0.11242. "این ترتیب دونفری ترکیبی از آهنگ ستایش آشنا" "روحم رو آزاد کنم" "با قطعه اصلی توسط شارون ویلسون با عنوان" "اوج در بال ایگلز. "" متشکل از ساده، روان و هارمونی این قطعه بدون کلام به ویژه برای بخش مراقبه از یک سرویس عبادت مناسب، هر چند نیز به عنوان مقدمه، سینی محتوی پول یا پول جمع اوری شده از حضار در کلیسا، و یا موسیقی خاص اتصالات. این قطعه می تواند با هر ترکیبی از C-ابزار انجام. نمونه های صوتی دارای یک فلوت به نواختن قسمت I و ویولن بازی قسمت دوم. تناوب ملودی بین دو C-ابزار و هر دو بخش یک محدوده دو اکتاو از D4 تا D6. همراهی پیانو آسان است و متشکل از آکورد پر کردن صدا است در حالی که با اضافه کردن یک ریتم ثابت. قیمت خرید شامل 6 صفحه نمره ترکیب و همچنین نمره جداگانه 2 صفحه برای هر ویولن و فلوت و نمره 4 صفحه جداگانه برای همراهی پیانو ". چاپ دیجیتال موسیقی ورق چاپ در دسترس است در هر زمان، هر جا،. فقط خرید، چاپ و بازی. مشاهده صفحه موسیقی آنلاین خود را در خانه، مدرسه، محل کار و یا هر جایی که به یک کامپیوتر متصل به اینترنت. استفاده از نرم افزار اپل ما را به مشاهده و موسیقی ورق های دیجیتال خود را بر روی بروید. با چاپ دیجیتال، شما می توانید موسیقی ورق های دیجیتال خود را بلافاصله پس از خرید چاپ، و یا صبر کنید تا راحت آن. و نصب و راه اندازی نرم افزار ما آسان است - ما شما را از طریق گام های ساده راهنمای به مطمئن شوید که شما ادوبی فلش پلیر، نرم افزار Adobe AIR و جدول برنامه موسیقی به علاوه AIR.