ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $33.95

ماخذ

Stabat Mater, Op. 58. Antonin Dvorak. Alto Voice sheet music. Bass Voice sheet music. Choir sheet music. Percussion sheet music. Soprano Voice sheet music. Tenor Voice sheet music. Timpani sheet music. Voice Solo sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

ترجمه

Stabat مادر، عملیات. 58. آنتونین Dvorak. صفحه موسیقی آلتو صدا. صفحه موسیقی باس صدا. صفحه موسیقی گروه کر. صفحه موسیقی کوبه ای. صفحه موسیقی سوپرانو صدا. صفحه موسیقی تنور صدا. صفحه موسیقی نقاره. صفحه موسیقی صدای سولو. نت ارگ همراهی.

ماخذ

Stabat Mater, Op. 58. Zehnsatzige Fassung. Composed by Antonin Dvorak. 1841-1904. For soprano voice solo. alto voice solo. tenor voice solo. bass voice solo. SATB choir. orchestra. 2,3,2,2 - 4,2,3,1 - timpani, organ, strings. Study Score 102. Czech title. Stabat Mater op. 58. Classical. Study score. Publication language. Latin. Opus 58. Published by Editio Baerenreiter Praha. PA.H2268. ISBN 9790260103078. With Publication language. Latin. Classical. 22.5 x 16.5 cm inches. This edition of Dvorak's cantata has come out as a study score. Because of its profundity and realness of expression, Stabat Mater belongs to the most beautiful and most sought-after opuses of its author. In Bohemia, the cantata is an inseparable part of the Easter season but besides that it is regularly performed in concerts. Outside Bohemia, it also belongs to the much performed Dvorak's compositions. It also grants Dvorak's musical setting of Medieval text of the Passion by Jacopone di Todi an absolute, general validity. Original 7 movement version available on hire from the publisher.

ترجمه

Stabat مادر، عملیات. 58. نسخه Zehnsatzige. آهنگساز: آنتونین Dvorak. 1841-1904. برای صدای سوپرانو تنها. فقط صدای بالا. فقط صدای تنور. انفرادی صدای باس. گروه کر SATB. ارکستر. 2،3،2،2 - 4،2،3،1 - نقاره، ارگ، رشته ها. مطالعه امتیاز 102. عنوان چک. عملیات Stabat مادر. 58. کلاسیک. نمره مطالعه. زبان نشری. لاتین. اپوس 58. منتشر شده توسط Editio Baerenreiter ارسال. PA.H2268. ISBN 9790260103078. با زبان انتشار. لاتین. کلاسیک. 22.5 * 16.5 سانتی متر اینچ. این نسخه از کانتات Dvorak است به عنوان نمره مطالعه آمده است. از آنجا که از عمق و realness بیان آن، Stabat مادر متعلق به زیبا ترین و پی، پس از opuses از نویسنده آن. در بوهمیا (Bohemia)، کانتات جزئی جدایی ناپذیر از فصل عید پاک است، اما علاوه بر این که آن را به طور منظم در کنسرت اجرا. خارج بوهمیا، آن را نیز به ترکیب Dvorak بسیار انجام تعلق. همچنین فضای موسیقی Dvorak را از متن قرون وسطی از مصائب شده توسط Jacopone دی Todi، اعتبار به طور کلی مطلق کمک های مالی. نسخه اصلی 7 جنبش های موجود در استخدام از ناشر.