ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $2.50

ماخذ

In taberna quando sumus from Carmina Burana. Carl Orff. Choir sheet music.

ترجمه

در taberna sumus quando از کارمینا Burana. کارل ارف. صفحه موسیقی گروه کر.

ماخذ

In taberna quando sumus from Carmina Burana. Choral Score. Composed by Carl Orff. 1895-1982. For Chorus. TTB. Schott. Choral score. 8 pages. Schott Music #ED5844-01. Published by Schott Music. HL.49005876. Version for men's choir and piano, four hands.

ترجمه

در taberna sumus quando از کارمینا Burana. امتیاز کرال. آهنگساز: کارل ارف. 1895-1982. برای تو. TTB. SCHOTT. نمره کرال. 8 صفحه. Schott Music. منتشر شده توسط SCHOTT موسیقی. HL.49005876. نسخه برای گروه کر و پیانو مردان، چهار دست.