ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $1.95

ماخذ

Ain't No Sunshine. Bill Withers. Choir sheet music.

ترجمه

آیا بدون آفتاب نمی. بیل جدوگاه. صفحه موسیقی گروه کر.

ماخذ

Ain't No Sunshine by Bill Withers. By Bill Withers. Arranged by Mark A. Brymer. For Choral. SATB. Pop Choral Series. 8 pages. Published by Hal Leonard. HL.8202658. Bill Withers is one of America's premier singer. songwriters and his timeless music combines soulful warmth with a genuine honesty and sensitivity. This pop hit continues to connect with audiences today just as strongly as it did when it debuted in 1972. Available separately. SATB, SAB, SSA, ShowTrax CD. Rhythm parts. syn, gtr, b, dm. available as a digital download. Duration. ca. 30.

ترجمه

آیا بدون آفتاب توسط بیل جدوگاه نمی. توسط بیل جدوگاه. تنظیم توسط Mark A. اینکه برایمر. برای کرال. SATB. پاپ کرال سری. 8 صفحه. منتشر شده توسط هال لئونارد. HL.8202658. بیل جدوگاه یکی از خواننده برتر در امریکا است. ترانه سرایان و موسیقی بی زمان خود را ترکیبی از گرمای روح با صداقت و حساسیت واقعی. این پاپ همچنان با مخاطب ارتباط برقرار امروز فقط به عنوان به شدت به عنوان این کار را کرد زمانی که آن را در سال 1972 عرضه. موجود به طور جداگانه. SATB، SAB، SSA، ShowTrax CD. بخش ریتم. SYN، نسبیت عام، ب، دیابت. به عنوان یک دانلود دیجیتال. مدت. CA. 30.