ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $5.50

ماخذ

Jesus Christ, My Sure Defense. Pastorale. James Engel. C Instrument sheet music. Flute sheet music. Organ sheet music. Piano sheet music. Intermediate.

ترجمه

عیسی مسیح، من مطمئنا دفاع. پاستورال. جیمز انگل. نت C ابزار. صفحه موسیقی فلوت. نت ارگ. نت پیانو. متوسط.

ماخذ

Jesus Christ, My Sure Defense. Pastorale. composed by James Engel. For organ or piano, 2 flutes or treble C instruments, multiple treble instruments. Easter, Chamber Music. Medium. Published by MorningStar Music Publishers. MN.20-470. JESUS, MEINE ZUVERSICHT. Organ or Piano and Two Flutes or other C instruments may be substituted.

ترجمه

عیسی مسیح، من مطمئنا دفاع. پاستورال. تشکیل شده توسط جیمز انگل. برای عضو یا پیانو، 2 فلوت و یا ابزار سه برابر C، ابزار سه برابر کردن چند. عید پاک، اتاق موسیقی. متوسط. منتشر شده توسط مورنینگ موسیقی ناشران. MN.20-470. عیسی، MEINE ZUVERSICHT. ارگان و یا پیانو و دو فلوت و یا ابزار C دیگر ممکن است جایگزین.