ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $8.95

ماخذ

An Introduction to His Piano Works. Edvard Grieg. Piano Solo sheet music. Advanced.

ترجمه

مقدمه ای بر آثار پیانو او. ادوارد گریگ. نت پیانو. پیشرفته.

ماخذ

An Introduction to His Piano Works composed by Edvard Grieg. 1843-1907. Edited by Margery Halford. For Piano. Graded Standard Repertoire. Masterworks. Piano Collection. Alfred Masterwork Edition. Masterwork. Romantic. Early Advanced. Intermediate. Late Intermediate. Book. 64 pages. Published by Alfred Music. AP.563. Selected primarily from Grieg's "Lyric Pieces", these 22 works illustrate the composer's mastery of the piano miniature, including the "Elfin Dance," and "Watchman's Song. Halford's foreword includes a facsimile of the "Album Leaf" included in the collection, as well as a discussion of his stylistic traits. List. syllabus. TX UIL PML. Piano. Foreword. Album Leaf, Op. 12, No. 7. Arietta, Op. 12, No. 1. Bell Ringing, Op. 54, No. 6. Butterfly, Op. 43, No. 1. Cattle-Call, Op. 66, No. 1. Cradle Song, Op. 66, No. 7. Elfin-Dance, Op. 12, No. 4. Gjendine's lullaby, Op. 66, no. 19. Grandmother's Minuet, Op. 68, No. 2. It Is the Greatest Folly, Op. 66, No. 2. A King Rules in the East, Op. 66, No. 3. Little Bird, Op. 43, No. 4. A Little Gray Man, Op. 66, No. 13. Lonely Wanderer, Op. 43, No. 2. National Song, Op. 12, No. 8. Nocturne, Op. 54, No. 4. Popular Melody, Op. 12, No. 5. Popular Melody, Op. 38, No. 2. Sailor's Song, Op. 68, No. 1. A Tune from Siri Dale, Op. 66, No. 4. Waltz, Op. 12, No. 2. Watchman's Song, Op. 12, No. 3.

ترجمه

مقدمه ای بر آثار پیانو او تشکیل شده توسط ادوارد گریگ. 1843-1907. ویرایش توسط Margery Halford در. برای پیانو. درجه بندی استاندارد کارنامه. شاهکارهای. مجموعه پیانو. آلفرد شاهکار نسخه. شاهکار. رومانتیک. در اوایل پیشرفته. متوسط. در اواخر متوسط. کتاب. 64 صفحه. منتشر شده توسط آلفرد موسیقی. AP.563. در درجه اول از گریگ در "شعر قطعات" انتخاب شده، این 22 آثار نشان دادن تسلط آهنگساز از مینیاتور پیانو، از جمله "مانند جن یا پری رقص" و "آهنگ واچمن را. مقدمه Halford در شامل یک رونوشت از "آلبوم برگ" موجود در مجموعه، و همچنین بحث در مورد صفات سبک خود. فهرست. برنامه. TX UIL PML. برنامه. پیش گفتار. آلبوم برگ، عملیات. 12، شماره 7. Arietta، عملیات. 12، شماره 1. زنگ، عملیات. 54، شماره 6. پروانه، عملیات. 43، شماره 1. گاو، تماس، عملیات. 66، شماره 1. گهواره آهنگ، عملیات. 66، شماره 7. مانند جن یا پری، رقص، عملیات. 12، شماره 4. لالایی Gjendine، در عملیات. 66، هیچ. 19. رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی مادربزرگ، عملیات. 68، شماره 2. این است بزرگترین حماقت عملیات. 66، شماره 2. قوانین شاه در شرق، عملیات. 66، شماره 3. پرنده کوچک، عملیات. 43، شماره 4. کوچک خاکستری مرد، عملیات. 66، شماره 13. تنها سرگردان، عملیات. 43، شماره 2. آهنگ ملی، عملیات. 12، شماره 8. قطعه موسیقی دل انگیز و رویایی، عملیات. 54، شماره 4. محبوب ملودی، عملیات. 12، شماره 5. محبوب ملودی، عملیات. 38، شماره 2. آهنگ ملوان، عملیات. 68، شماره 1. نغمه ای از سیری دیل، عملیات. 66، شماره 4. والس، عملیات. 12، شماره 2. آهنگ نگهبان، در عملیات. 12، شماره 3.