ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $9.95

ماخذ

Cavatine de L'Opera Faust. Charles Francois Gounod. Baritone Horn sheet music. Trombone sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

ترجمه

Cavatina اپرا فاوست. چارلز فرانسوا Gounod. صفحه موسیقی باریتون شاخ. صفحه موسیقی ترومبون. موسیقی نت پیانو همراهی.

ماخذ

Cavatine de L'Opera Faust. Baritone. Trombone. Composed by Charles Francois Gounod. 1818-1893. Arranged by L Blaauw. For baritone. trombone and piano accompaniment. Arrangements of Classical Compositions. Arrangements of Classical Opera and Operetta Overtures. Opera. Solo Works Series. Grade 2. Score and parts. Published by Molenaar Edition. ML.060041630.

ترجمه

Cavatina اپرا فاوست. صدای بین بم و زیر. ترومبون. آهنگساز: چارلز فرانسوا Gounod. 1818-1893. تنظیم از L Blaauw. برای باریتون. ترومبون و پیانو همراهی. ترتیبات از ساخته های کلاسیک. ترتیبات کلاسیک اپرا و اپرای کوچک پیشنهادهای. اپرا. این نسخهها کار انفرادی سری. درجه 2. امتیاز و قطعات. منتشر شده توسط Molenaar از نسخه. ML.060041630.