ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $8.99

ماخذ

Children's Album. Dmitri Shostakovich. Piano Solo sheet music.

ترجمه

آلبوم های کودکان. دیمیتری شوستاکوویچ. نت پیانو.

ماخذ

Children's Album composed by Dmitri Shostakovich. 1906-1975. For Piano. Masterworks. Piano Collection. Kalmus Edition. 20th Century. Masterwork. Book. 12 pages. Published by Kalmus Classic Edition. AP.K03970. ISBN 0757980848. 20th Century. Masterwork. Titles. No. 1, March. No. 2, Valse. No. 3, The Bear. No. 4, A Funny Story. No. 5, A Sad Story. No. 6, The Mechanical Doll.

ترجمه

آلبوم کودکان تشکیل شده توسط دیمیتری شوستاکوویچ. 1906-1975. برای پیانو. شاهکارهای. مجموعه پیانو. Kalmus نسخه. 20 قرن. شاهکار. کتاب. 12 صفحه. منتشر شده توسط Kalmus کلاسیک نسخه. AP.K03970. ISBN 0757980848. 20 قرن. شاهکار. عنوان ها. شماره 1، مارس. شماره 2، Valse. شماره 3، خرس. شماره 4، خنده دار داستان. شماره 5، یک داستان غم انگیز. شماره 6، عروسک مکانیک.