ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $1.99

ماخذ

Ain't No Sunshine. Bill Withers. Ukulele sheet music.

ترجمه

آیا بدون آفتاب نمی. بیل جدوگاه. صفحه موسیقی پرشین.

ماخذ

Ain't No Sunshine by Bill Withers and Kris Allen. Jazz. Pop. Rock. Soul. UKE. 2 pages. Published by Hal Leonard - Digital Sheet Music. HX.295661. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

ترجمه

آیا بدون آفتاب توسط بیل جدوگاه و کریس آلن ندارد. جاز. پاپ. سنگ. روح. UKE. 2 صفحه. منتشر شده توسط هال لئونارد - نت موسیقی دیجیتال. HX.295661. چاپ دیجیتال موسیقی ورق چاپ در دسترس است در هر زمان، هر جا،. فقط خرید، چاپ و بازی. مشاهده صفحه موسیقی آنلاین خود را در خانه، مدرسه، محل کار و یا هر جایی که به یک کامپیوتر متصل به اینترنت. استفاده از نرم افزار اپل ما را به مشاهده و موسیقی ورق های دیجیتال خود را بر روی بروید. با چاپ دیجیتال، شما می توانید موسیقی ورق های دیجیتال خود را بلافاصله پس از خرید چاپ، و یا صبر کنید تا راحت آن. و نصب و راه اندازی نرم افزار ما آسان است - ما شما را از طریق گام های ساده راهنمای به مطمئن شوید که شما ادوبی فلش پلیر، نرم افزار Adobe AIR و جدول برنامه موسیقی به علاوه AIR.