ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $25.25

ماخذ

In Session with Korn. Korn. Drum Set sheet music. Percussion sheet music.

ترجمه

در جلسه با کورن. کورن. طبل تنظیم صفحه موسیقی. صفحه موسیقی کوبه ای.

ماخذ

In Session with Korn. Play Along with Six Classic Korn Tracks. By Korn. For Drumset. Artist. Personality. Percussion - Drum Set Method or Collection. Play-Along. In Session with. Book & CD. Published by Alfred Music. AP.55-6609A. ISBN 1859099440. In Session with Korn features a recording of each song as well as special practice tracks on CD in play-along format. This book also includes transcriptions, biographical notes, and much more. Titles are. Freak on a Leash. Got the Life. Shoots and Ladders. A.D.I.D.A.S.. Justin. Pretty. Recorded Acc. Available. Freak On A Leash. Got The Life. Pretty. Justin. Shoots And Ladders. A.D.I.D.A.S.

ترجمه

در جلسه با کورن. بازی همراه با شش کلاسیک کورن آهنگ. توسط کورن. برای درام. هنرمند. شخصیت. ضربه - طبل تنظیم روش یا مجموعه. بازی همراه. در جلسه با. کتاب. AP.55-6609A. ISBN 1859099440. در جلسه با کورن ویژگی های یک ضبط هر آهنگ و همچنین آهنگ های عمل خاص بر روی CD در بازی به همراه فرمت. این کتاب شامل رونوشت، یادداشت ها زندگینامه، و خیلی بیشتر. عنوان ها می باشد. عجایب است که در یک دسته سه تایی. کردم زندگی. ساقه و نردبان. A.D.I.D.A.S.. جاستین. خوب. ثبت ACC. در دسترس. عجایب است که در یک دسته سه تایی. کردم زندگی. خوب. جاستین. شاخه ها و نردبان. A.D.I.D.A.S.