ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $6.50

ماخذ

Nearer, My God, To Thee. Moments of Meditation for Solo Piano. Piano Solo sheet music. Intermediate.

ترجمه

نزدیکتر، خدای من، به تو. لحظاتی از مدیتیشن برای پیانو. نت پیانو. متوسط.

ماخذ

Nearer, My God, To Thee. Moments of Meditation for Solo Piano. arranged by Shelley Helzerman Houser. For piano. Performance. The FJH Sacred Piano Library. Spiritual. Late Intermediate. Book. Published by The FJH Music Company Inc. FJ.FF1558. ISBN 1-56939-462-8. Spiritual. Arranger Shelley Helzerman Houser is a church musician and piano instructor who has found the balance between making these settings interesting while remaining highly accessible. This collection is a fresh source of hymn settings for students, performers,. Titles include. Open My Eyes, That I May See. On Jordan's Stormy Banks. Poor Wayfaring Stranger. Sweet By and By. Savior, Like a Shepherd Lead Us. Nearer, My God, to Thee. Nothing but the Blood. and It Came Upon the Midnight Clear. as well as some rare ar. Open My Eyes, That I May See. On Jordan's Stormy Banks. Poor Wayfaring Stranger. Sweet By And By. Savior, Like a Shepherd Lead Us. Nearer, My God, to Thee. Nothing But The Blood. and It Came Upon the Midnight Clear. as well as some rare arrangements of specialized hymns like The King Shall Come. Prayer Is The Soul's Sincere Desire. Ring Out, Wild Bells and Into the Woods My Master Went.

ترجمه

نزدیکتر، خدای من، به تو. لحظاتی از مدیتیشن برای پیانو. تنظیم شلی Helzerman Houser. برای پیانو. کارایی. کتابخانه پیانو FJH مقدس. روحانی. در اواخر متوسط. کتاب. منتشر شده توسط FJH موسیقی شرکت وارز. FJ.FF1558. ISBN 1-56939-462-8. روحانی. تنظیم شلی Helzerman Houser یک موسیقیدان کلیسا و پیانو استاد که تعادل بین ساخت این تنظیمات جالب پیدا کرده است در حالی که باقی مانده بسیار قابل دسترس است. این مجموعه یک منبع تازه از تنظیمات سرود برای دانش آموزان، نوازندگان است،. عنوان ها عبارتند از. باز چشم من، که من ممکن است. در طوفانی بانک های اردن. غریبه Wayfaring پور. شیرین با و با. نجات دهنده، مانند چوپان سرب با ما. نزدیکتر، خدای من، به تو. هیچ چیز اما خون. و این پس از نیمه شب پاک آمد. و همچنین برخی از AR نادر. باز چشم من، که من ممکن است. در طوفانی بانک های اردن. غریبه Wayfaring پور. شیرین با و. نجات دهنده، مانند چوپان سرب با ما. نزدیکتر، خدای من، به تو. هیچ چیز اما خون. و این پس از نیمه شب پاک آمد. و همچنین برخی از ترتیبات نادر از سرودهای تخصصی مانند شاه خواهند آمد. نماز آیا میل صادقانه نفس. حلقه از، وحشی زنگ و به جنگل من استاد رفت.
درخواست های اخیر