ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $15.99

ماخذ

Great Easier Piano Literature. Various. Piano Solo sheet music. Beginning.

ترجمه

بزرگ ادبیات پیانو راحت تر. مختلف. نت پیانو. شروع.

ماخذ

Great Easier Piano Literature. 100 Favorite Original Pieces by Major Composers. Composed by Various. For Piano. World's Greatest Classical Music. Baroque, Classical Period and 20th Century. Difficulty. easy-medium. Collection. 232 pages. Published by Hal Leonard. HL.310304. ISBN 0793582571. Baroque, Classical Period and 20th Century. 9x12 inches. 95 favorite original piano compositions at the easy-to-lower-intermediate level. This new edition is great for piano students of all ages or for pleasure-playing by classical music lovers. Represents 22 composers, including. Bach, Bartok, Beethoven, Burgmuller, Chopin, Clementi, Grieg, Haydn, Heller, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Schumann, and many more. Prelude in C Minor, Op. 28, No. 20. Arietta in C Major. Confidence, Op. 19, No. 4. Tarantella, Op. 102, No. 3. Faith, Op. 102, No. 6. Melody, Op. 68, No. 1. Reverie. Traumerei. , Op. 15, No. 7. Prelude in A Major, Op. 28, no. Waltz In G Major, Op. 67, No. 15. The Organ Grinder, Op. 39, No. 23. Cradle Song. Wiegenliedchen. , Op. 24, No. 6. Little Prelude No. 2 in C Major. Little Prelude No. 3 in C Minor. Little Prelude No. 7 in E Minor. Little Prelude No. 8 in F Major. Alone In The Rain. Circle Dance. Etude in C Major, Op. 47, No. 19. Prelude in C minor, op. 119, No. 25. The Tolling Bell, Op. 125, No. 8. Six Children's Pieces. Kinderstucke. , Op. 72. The Flowers Sing Of Love. Forward March. Round Dance. Sonata in G Minor, Op. 49, No. 1. Sonata in G Major, Op. 49, No. 2. Sonatina in C Major, Op. 36, No. 1. Sonatina in C Major, Op. 36, No. 3. Spanish Dance. 'Guaracha'. Ecossaise in D Major, Op. 33, No. 2. German Dance. Moment Musicale, Op. 94, No. 3. Waltz In A-flat Major, Op. 9, No. 12. Dance. Little Rondo. Fur Elise. The Happy Farmer Returning From Work, Op. 68, No. 10. Minuet In G. Soldier's March, Op. 68, No. 2. Soldatenmarsch. Spinning Song. To A Wild Rose Op.51. Venetian Boat Song No. 1, Op. 19, No. 6. The Wild Horseman, Op. 68, No. 8. Sonata In C Major, L. 217. The Sick Doll, Op. 39, No. 6. Little Study, Op. 68, No. 14. Kleine Studie. The Song Of The Lark, Op. 39, No. 22. Curious Story, Op. 15, No. 2. First Loss, Op. 68, No. 16. The Reaper's Song, Op. 68, No. 18. Schnitterliedchen. Album Leaf, Op. 12, No. 7. Grandmother's Minuet, Op. 68, No. 2. Sailor's Song, Op. 68, No. 1. Russian Song, Op. 39, No. 11. Sweet Dream. Douce Reverie. , Op. 39, No. 21. Pastorale, Op. 100, No. 3. Dance In G Major. Minuet in C Major, K. 6. Inquietude, Op. 100, No. 18. Allegro In B Flat Major, K. 3. Allegro in F Major. Sonatina. In Church. A L'eglise. , Op. 39, No. 24. An Important Event, Op. 15, No. 6. Frightening, Op. 15, No. 11. Sonata In D Minor, L. 423. Sonata In G Major, L. 79. Sonata In A Major, L. 483. Ecossaise in G major. Ecossaise in E-flat Major. Esquisse. Sketch. Op.41. Cradle Song, Op. 68, No. 5. Waltz, Op. 12, No. 2. Minuet in F Major, K. 2. Musette in D Major. Minuet in G Major. March in D Major. Musette in G Major. Prelude in E Minor, Op. 28, No. 4. Prelude in B Minor, Op. 28, No. 6. Minuet in G Major, K. 1. Old French Song, Op. 39, No. 16. The Hobby Horse. Le Petit Cavalier. , Op. 39, No. 3. Of Strange Lands And People, Op. 15, No. 1. Pleading Child, Op. 15, No. 4. Perfectly Contented, Op. 15, No. 5. A Child Falling Asleep, Op. 15, No. 12. The Poet Speaks, Op. 15, No. 13. Avalanche, Op. 45, No. 2. Sonata In C Major. Solfeggietto. Arabesque, Op. 100, No. 2. Italian Song. Chanson Italienne. , Op. 39, No. 15. Polka, Op. 39, No. 14. Elves' Dance, Op. 12, No. 4. Hunting Song, Op. 68, No. 7. Jagerliedchen.

ترجمه

بزرگ ادبیات پیانو راحت تر. 100 مورد دلخواه قطعات اصلی توسط آهنگسازان بزرگ. آهنگساز مختلف. برای پیانو. بزرگترین موسیقی کلاسیک جهان. سبک باروک، دوره کلاسیک و قرن 20. مشکل. آسان متوسط. مجموعه. 232 صفحه. منتشر شده توسط هال لئونارد. HL.310304. ISBN 0793582571. سبک باروک، دوره کلاسیک و قرن 20. 9x12 اینچ. 95 ترکیب پیانو های اصلی مورد علاقه در سطح آسان به پایین تر از متوسط. این نسخه جدید برای دانش آموزان پیانو در تمام سنین و یا برای لذت بردن بازی توسط دوستداران موسیقی کلاسیک بزرگ است. نشان دهنده 22 آهنگسازان، از جمله. باخ، بارتوک، بتهوون، Burgmuller، شوپن، Clementi، گریگ، هایدن، هلر، مندلسون، موتزارت، شوبرت، شومان، و بسیاری دیگر. مقدمه در C مینور، اپوس. 28، شماره 20. Arietta در C عمده. اعتماد به نفس، عملیات. 19، شماره 4. رقص تند دو نفری ایتالیایی، عملیات. 102، شماره 3. ایمان، عملیات. 102، شماره 6. ملودی، عملیات. 68، شماره 1. خیال. Traumerei. ، عملیات. 15، شماره 7. مقدمه در ماژور، اپوس. 28، هیچ. والس در G ماژور، اپوس. 67، شماره 15. ارگان چرخ، عملیات. 39، شماره 23. گهواره آهنگ. Wiegenliedchen. ، عملیات. 24، شماره 6. کمی درآمد شماره 2 در C عمده. کمی درآمد شماره 3 در C مینور. کمی درآمد شماره 7 در E مینور. درآمد کمی در F عمده شماره 8. تنها در باران. رقص دایره. اتود در C ماژور، اپوس. 47، شماره 19. مقدمه در C جزئی، عملیات. 119، شماره 25. فرصت های شغلی سفارش بل، عملیات. 125، شماره 8. قطعات شش کودکان. Kinderstucke. ، عملیات. 72. گل بخوان از عشق. به جلو مارس. رقص گرد. سوناتا در G مینور، اپوس 49، شماره 1. سونات در سل ماژور، اپوس. 49، شماره 2. Sonatina در C ماژور، اپوس. 36، شماره 1. Sonatina در C ماژور، اپوس. 36، شماره 3. رقص اسپانیایی. 'گواراچا'. Ecossaise در D ماژور، اپوس. 33، شماره 2. رقص آلمانی. Musicale لحظه ای، عملیات. 94، شماره 3. والس در A-مسطح ماژور، اپوس. 9، شماره 12. رقص. کوچک روندو. خز الیز. مبارک کشاورز از بازگشت از کار، عملیات. 68، شماره 10. رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی در G. مارس سرباز، عملیات. 68، شماره 2. Soldatenmarsch. ریسندگی آهنگ. به وحشی رز Op.51. پنجره، قایق آهنگ شماره 1، آپ. 19، شماره 6. وحشی اسب سوار عملیات. 68، شماره 8. سونات در C عمده، L. 217. عروسک بیمار، عملیات. 39، شماره 6. مطالعه کوچک، عملیات. 68، شماره 14. مطالعه کوچک. آواز چکاوک، عملیات. 39، شماره 22. داستان عجیب، عملیات. 15، شماره 2. از دست دادن اول، عملیات. 68، شماره 16. آهنگ درو، در عملیات. 68، شماره 18. Schnitterliedchen. آلبوم برگ، عملیات. 12، شماره 7. رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی مادربزرگ، عملیات. 68، شماره 2. آهنگ ملوان، عملیات. 68، شماره 1. آهنگ روسی، عملیات. 39، شماره 11. رویای شیرین. Douce خیال. ، عملیات. 39، شماره 21. داستان شبانی، عملیات. 100، شماره 3. رقص در G عمده. رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی در C عمده، K. 6. بی قراری، عملیات. 100، شماره 18. نشاط انگیز در B تخت عمده، K. 3. نشاط انگیز در F عمده. Sonatina. در کلیسای. eglise L'. ، عملیات. 39، شماره 24. یک رویداد مهم، عملیات. 15، شماره 6. ترسناک، عملیات. 15، شماره 11. سونات در D مینور، L. 423. سونات در سل ماژور، L. 79. سونات در ماژور، L. 483. Ecossaise در G عمده. Ecossaise در E-مسطح عمده. طرح. طرح. Op.41. گهواره آهنگ، عملیات. 68، شماره 5. والس، عملیات. 12، شماره 2. رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی در F عمده، K. 2. Musette در D ماژور. رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی در G عمده. مارس در D ماژور. Musette در G عمده. مقدمه در E مینور، اپوس. 28، شماره 4. مقدمه در B صغیر، عملیات. 28، شماره 6. رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی در G ماژور، K. 1. قدیمی فرانسه آهنگ، عملیات. 39، شماره 16. سرگرمی اسب. لو پتی اسب سوار. ، عملیات. 39، شماره 3. زمین، عجیب و غریب و مردم، عملیات. 15، شماره 1. التماس کودک، عملیات. 15، شماره 4. کاملا قانع، عملیات. 15، شماره 5. کودک به خواب رفتن، عملیات. 15، شماره 12. شاعر سخن می گوید، عملیات. 15، شماره 13. بهمن، عملیات. 45، شماره 2. سونات در C عمده. Solfeggietto. اسلیمی، عملیات. 100، شماره 2. آهنگ ایتالیایی. آهنگ ایتالیایی. ، عملیات. 39، شماره 15. رقص لهستانی پولکا، عملیات. 39، شماره 14. رقص الف ها، عملیات. 12، شماره 4. شکار آهنگ، عملیات. 68، شماره 7. Jagerliedchen.
درخواست های اخیر