ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $10.95

ماخذ

Concerto No. 11 in F, K.413. Wolfgang Amadeus Mozart. Piano sheet music. Advanced.

ترجمه

کنسرتو شماره 11 در F، K.413. ولفگانگ آمادئوس موتزارت. نت پیانو. پیشرفته.

ماخذ

Concerto No. 11 in F, K.413. National Federation of Music Clubs 2014-2016 Selection Piano Duet. Composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Edited by I Philipp. For Piano, 2 Pianos, 4 Hands. Piano. Junior Class 3 piece for the Piano Concerto event with the National Federation of Music Clubs. NFMC. Festivals Bulletin 2008-2009-2010. SMP Level 9. Advanced. NFMC Level. Junior Class 3. 56 pages. G. Schirmer #LB1788. Published by G. Schirmer. HL.50261750. Two Pianos, Four Hands. 2 Copies needed to perform. All types of major, minor, diminished, and augmented chords spanning more than an octave. Extensive scale passages.

ترجمه

کنسرتو شماره 11 در F، K.413. فدراسیون ملی موسیقی باشگاه های 2014-2016 انتخاب دوئت پیانو. آهنگساز: ولفگانگ آمادئوس موتسارت. 1756-1791. ویرایش توسط I فیلیپ. برای پیانو، پیانو 2، 4 دست. برنامه. کلاس تاریخ 3 قطعه برای این رویداد کنسرتو پیانو با فدراسیون ملی موسیقی باشگاه ها. NFMC. جشنواره بولتن 2008-2009-2010. SMP سطح 9. پیشرفته. NFMC سطح. کلاس تاریخ 3. 56 صفحه. Г. Ширмер. منتشر شده توسط G. Schirmer. HL.50261750. دو پیانو، چهار دست. 2 کپی مورد نیاز به انجام. همه نوع بزرگ، کوچک، کاهش، و تقویت آکورد پوشا بیش از یک اکتاو. معابر مقیاس گسترده.