ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $9.95

ماخذ

Concerto No. 22 in Eb, K.482. Wolfgang Amadeus Mozart. Piano sheet music. Advanced.

ترجمه

کنسرتو شماره 22 در EB، K.482. ولفگانگ آمادئوس موتزارت. نت پیانو. پیشرفته.

ماخذ

Concerto No. 22 in Eb, K.482. National Federation of Music Clubs 2014-2016 Selection Piano Duet. Composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Edited by E Bischoff. For Piano, 2 Pianos, 4 Hands. Piano Large Works. Junior Class 3 piece for the Piano Concerto event with the National Federation of Music Clubs. NFMC. Festivals Bulletin 2008-2009-2010. SMP Level 9. Advanced. NFMC Level. Junior Class 3. 64 pages. G. Schirmer #LB663. Published by G. Schirmer. HL.50255960. ISBN 079356087X. 9x12 inches. Two Pianos, Four Hands. 2 Copies needed to perform. All types of major, minor, diminished, and augmented chords spanning more than an octave. Extensive scale passages.

ترجمه

کنسرتو شماره 22 در EB، K.482. فدراسیون ملی موسیقی باشگاه های 2014-2016 انتخاب دوئت پیانو. آهنگساز: ولفگانگ آمادئوس موتسارت. 1756-1791. ویرایش توسط E Bischoff. برای پیانو، پیانو 2، 4 دست. پیانو آثار بزرگ. کلاس تاریخ 3 قطعه برای این رویداد کنسرتو پیانو با فدراسیون ملی موسیقی باشگاه ها. NFMC. جشنواره بولتن 2008-2009-2010. SMP سطح 9. پیشرفته. NFMC سطح. کلاس تاریخ 3. 64 صفحه. Г. Ширмер. منتشر شده توسط G. Schirmer. HL.50255960. ISBN 079356087X. 9x12 اینچ. دو پیانو، چهار دست. 2 کپی مورد نیاز به انجام. همه نوع بزرگ، کوچک، کاهش، و تقویت آکورد پوشا بیش از یک اکتاو. معابر مقیاس گسترده.