ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $16.95

ماخذ

Piano Classics. Various. Piano Solo sheet music.

ترجمه

کلاسیک پیانو. مختلف. نت پیانو.

ماخذ

Piano Classics. Favorite Pieces from Bach to Satie. Composed by Various. Arranged by Hans Gunter Heumann, Karin Germer, and Hans-G. For Piano. Piano. Schott. Softcover with CD. 64 pages. Schott Music #ED9036. Published by Schott Music. HL.49008306. ISBN 3795754763. 9x12 inches. An attractive anthology suitable for advanced young students and adult players alike. The companion CD is intended as a further aid for study and interpretation and contains all the pieces. Contents. Prelude in C major. J.S. Bach. Prelude in C minor. Bach. Le Coucou. Daquin. Solfeggietto. C.P.E. Bach. Sonata facile. Mozart. Bagatelle, Op. 119, No. 1. Beethoven. Für Elise. Beethoven. Sonata in C minor, Op. 27, No. 2. Beethoven. Erster Verlust, Op. 68, No. 16. Schumann. Träumerei. Schumann. Ballade, Op. 100, No. 15. Burgmüller. Waltz, Op. 18. Schubert. A Tear, Op. posth. , No. 18. Mussorgsky. Sweet Dreams, Op. 39, No. 21. Tchaikovsky. Norwegisch, Op. 12, No. 6. Grieg. Prélude in D flat major, Op. 28, No. 15. Chopin. The Little Negro. Debussy. Gymnopédie No. 1. Satie.

ترجمه

کلاسیک پیانو. قطعات مورد علاقه از باخ به ساتی. آهنگساز مختلف. تنظیم از هانس گونتر هیومن، کارین Germer، و هانس-G. برای پیانو. برنامه. SCHOTT. وزیری کوتاه با CD. 64 صفحه. Schott Music. منتشر شده توسط SCHOTT موسیقی. HL.49008306. ISBN 3795754763. 9x12 اینچ. مجموعه جذاب مناسب برای دانش آموزان جوان پیشرفته و بازیکنان بزرگسالان به طور یکسان. CD همراه است که به عنوان کمک های بیشتر برای مطالعه و تفسیر در نظر گرفته شده و شامل تمام قطعات. محتویات. مقدمه در C اصلی. J.S. مجرد و عزب زندگی کردن. مقدمه در C جزئی. بروک. فاخته. Daquin. Solfeggietto. C.P.E. مجرد و عزب زندگی کردن. سونات آسان. موتزارت. چیز بیهوده، عملیات. 119، شماره 1. بتهوون. خز الیز. بتهوون. سونات در C مینور، اپوس 27، شماره 2. بتهوون. Erster Verlust، عملیات. 68، شماره 16. شومان. Träumerei. شومان. قصیده، عملیات. 100، شماره 15. Burgmüller. والس، عملیات. 18. شوبرت. یک قطره اشک، عملیات. posth. ، شماره 18. Mussorgsky. خواب های شیرین، عملیات. 39، شماره 21. چایکوفسکی. Norwegisch، عملیات. 12، شماره 6. گریگ. مقدمه در D بزرگ مسطح، عملیات. 28، شماره 15. شوپن. کوچک سیاه پوست. دبوسی. Gymnopédie شماره 1. ساتی.
درخواست های اخیر