ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $9.95

ماخذ

Quintet No. 2 in G, Op. 111. Johannes Brahms. Cello sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music.

ترجمه

قطعه موسیقی مخصوص ساز و اواز پنج نفری شماره 2 در G، عملیات. 111. یوهانس برامس. صفحه موسیقی ویولن سل. صفحه موسیقی ویولا. نت ویولن.

ماخذ

Quintet No. 2 in G, Op. 111 composed by Johannes Brahms. 1833-1897. For string quintet 2 violins, 2 violas, cello. Original Works. Romantic. German. Score and set of parts. Composed 1890. Published by LudwigMasters Publications. MT.W7005-SET.

ترجمه

کوئینتت شماره 2 در G، عملیات. 111 تشکیل شده توسط یوهانس برامس. 1833-1897. برای قطعه موسیقی مخصوص ساز و اواز پنج نفری رشته 2 ویولون، 2 violas، ویولن سل. آثار اصلی. رومانتیک. آلمانی. امتیاز و مجموعه ای از قطعات. تشکیل 1890. منتشر شده توسط LudwigMasters انتشارات. MT.W7005-SET.