ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $16.99

ماخذ

Sonata for Flute and Piano. Sergei Prokofiev. Flute Solo sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

ترجمه

سونات برای فلوت و پیانو. سرگئی پروکوفیف. صفحه موسیقی فلوت انفرادی. موسیقی نت پیانو همراهی.

ماخذ

Sonata for Flute and Piano. for Flute & Piano. Composed by Sergei Prokofiev. 1891-1953. For Flute, Piano. Modern Russian Masterworks. 20th Century. Difficulty. difficult. Flute solo book. Solo part, piano accompaniment and introductory text. Op. 94. 64 pages. Published by G. Schirmer. HL.50484186. ISBN 063403667X. With solo part, piano accompaniment and introductory text. 20th Century. 9x12 inches. The Schirmer edition of Prokofiev's Sonata Opus 94 for Flute and Piano is based on previously printed editions and recordings of his Opus 94. This edition retains the solo flute and solo violin parts in the piano score showing the differences made by the composer for both versions of his work.

ترجمه

سونات برای فلوت و پیانو. برای فلوت. آهنگساز: سرگئی پروکوفیف. 1891-1953. برای فلوت، پیانو. مدرن شاهکارهای روسیه. 20 قرن. مشکل. دشوار. کتاب تکنوازی فلوت. قسمت سولو، همراهی پیانو و متن مقدماتی. عملیات. 94. 64 صفحه. منتشر شده توسط G. Schirmer. HL.50484186. ISBN 063403667X. با بخش انفرادی، همراهی پیانو و متن مقدماتی. 20 قرن. 9x12 اینچ. نسخه Schirmer از سونات اپوس پروکوفیف در 94 برای فلوت و پیانو در نسخه های پیش از چاپ و ضبط شده از اپوس 94 بر اساس. این نسخه را حفظ فلوت انفرادی و قطعات ویولن سولو در نمره پیانو نشان دادن تفاوت توسط آهنگساز برای هر دو نسخه از کار خود را ساخته شده.