ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $31.95

ماخذ

Six pieces pour piano - Volume 2. Music from "Amelie". Yann Tiersen. Piano Solo sheet music. Intermediate.

ترجمه

شش تکه پور پیانو - جلد 2. موسیقی از "آملی". Yann Tiersen. نت پیانو. متوسط.

ماخذ

Six pieces pour piano - Volume 2. Music from "Amelie". composed by Yann Tiersen. For solo piano. Recueil 1. French and Movies. SMP Level 5. Intermediate. Collection. Standard notation. does not include words to the songs. 32 pages. Published by Editions Bourges. BU.EBR-501. With standard notation. does not include words to the songs. French and Movies. 8.58x12.48 inches. Yann's music, I discovered it in concert. He arrived discretely. but immediately, his so surprising universe of strength, laugh, poetry, torment too, bowled me over. His music looked like a diary, so intimate it evoked moments of life, pictures, smells, but above all, it profoundly affected me. Natacha Regnier. Seventh chords and melodies in both hands. More difficult note reading with ledger lines above and below the staff. Comptine D'Un Autre Ete. L'Apres Midi. Le Moulin. La Dispute. Sur Le Fil. La Valse D'Amelie. Comptine D'Ete No. 2.

ترجمه

شش تکه پور پیانو - جلد 2. موسیقی از "آملی". تشکیل شده توسط یان تیرسن. برای پیانو. سری 1. فرانسه و فیلم. SMP سطح 5. متوسط. مجموعه. نت نویسی استاندارد. به این کلمات به آهنگ ها را شامل نمی شود. 32 صفحه. منتشر شده توسط انتشارات بورژ. BU.EBR-501. با نت نویسی استاندارد. به این کلمات به آهنگ ها را شامل نمی شود. فرانسه و فیلم. 8.58x12.48 اینچ. موسیقی یان، من آن را در کنسرت کشف. او طور پراکنده وارد. اما بلافاصله، جهان، بنابراین تعجب آور خود را از قدرت، خنده، شعر، عذاب بیش از حد، من دگرگون بیش از. موسیقی او نگاه کرد مثل یک دفتر خاطرات، به طوری صمیمی را برانگیخته لحظات زندگی، تصاویر، بوی، اما بالاتر از همه، آن را به شدت من را تحت تاثیر قرار. Natacha رینیهتدوینگران. آکورد هفتم و ملودی را در هر دو دست. توجه داشته باشید سخت تر از خواندن با خطوط دفتر کل در بالا و پایین کارکنان. Comptine D'سازمان ملل متحد Autre ETE. L'اپرس میدی. لو مولن. لا اختلاف. بر روی سیم. لا Valse D'آملی. Comptine D'ETE شماره 2.
درخواست های اخیر