ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $12.95

ماخذ

Simply Opera. Tom Gerou. Easy Piano sheet music. Piano Solo sheet music. Beginning.

ترجمه

نگران نباشید، اپرا. تام Gerou. آسان موسیقی نت پیانو. نت پیانو. شروع.

ماخذ

Simply Opera. 21 Selections from the Greatest Operas. Arranged by Tom Gerou. For Piano. Masterworks. Piano Collection. Piano Supplemental. Simply Series. Masterwork Arrangement. Easy Piano. Book. 80 pages. Published by Alfred Music. AP.29143. ISBN 0739050370. Masterwork Arrangement. Simply Opera is a collection of arias, dances, choruses, interludes, and overtures from famous operas. These selections have been carefully arranged by Tom Gerou for Easy Piano, making them accessible to pianists of all ages. Phrase markings, articulations, fingering, pedaling and dynamics have been included to aid with interpretation, and a large print size makes the notation easy to read. Titles. Anvil Chorus. Il trovatore. Barcarolle. Tales of Hoffmann. Connais-tu le pays. Mignon. Doretta's Song. La rondine. Ebben, ne andrà lontano. La Wally. Flower Duet. LakmÃ. Forse, come la rondine. La rondine. Habanera. Carmen. Intermezzo. Cavalleria rusticana. La donna à mobile. Rigoletto. Là ci darem la mano. Don Giovanni. Lascia ch'io pianga. Rinaldo. Libiamo. La traviata. Meditation. ThaÃs. Musetta's Waltz. La bohÃme. O mio babbino caro. Gianni Schicchi. Piangerà la sorte mia. Giulio Cesare. Queen of the Night Aria. The Magic Flute. Toreador Song. Carmen. Un bel dÃ. Madama Butterfly. Voi, che sapete. The Marriage of Figaro. Each arrangement in the Simply series contains phrase markings, articulations, fingering, pedaling, and dynamics to aid with interpretation. The large print size makes the notation easy to read.

ترجمه

نگران نباشید، اپرا. 21 انتخاب از بزرگترین اپرا. تنظیم از تام Gerou. برای پیانو. شاهکارهای. مجموعه پیانو. برنامه های مکمل. نگران نباشید، سری. تنظیم شاهکار. پیانو آسان. کتاب. 80 صفحه. منتشر شده توسط آلفرد موسیقی. AP.29143. ISBN 0739050370. تنظیم شاهکار. نگران نباشید، اپرا مجموعه ای از آواز، رقص، دروس، interludes و پیشنهادهای از اپراهای مشهور است. این انتخاب شده است به دقت توسط تام Gerou برای پیانو آسان چیده شده، آنها را به پیانیست در تمام سنین در دسترس. نشانه گذاری های عبارت، مفصل، انگشت، به جنوب حرکت و پویایی برای کمک با تفسیر گنجانده شده است، و به اندازه چاپ بزرگ باعث می شود که نماد آسان به عنوان خوانده شده. عنوان ها. کر سندان. نغمه سرای سیار. Barcarolle. قصه های هافمن. آیا می دانید کشور. مازوی. آهنگ Doretta است. لا rondine. Ebben، شمال شرقی آندرا lontano. لا WALLY. گل دوئت. LakmÃ. شاید، مثل چلچله. لا rondine. رقص دو ضربی کوبا. کارمن. قطعه موسیقی کوتاه. Cavalleria rusticana. زن همراه است. Rigoletto. لا CI دارم لا منو. دون جیووانی. اجازه بدهید من گریه. رینالدو. Libiamo. لا Traviata. تفکر. ThaÃs. والس Musetta است. لا bohÃme. O میلیون babbino کارو. جیانی Schicchi در. گریه سرنوشت من. ژولیوس سزار. ملکه شب آریا. فلوت سحر و جادو. قهرمان گاو باز سوار بر اسب آهنگ. کارمن. سازمان ملل متحد ادم دا. Madama پروانه. شما که می دانند. ازدواج فیگارو. هر آرایش در این مجموعه به سادگی شامل نشانه گذاری عبارت، مفصل، انگشت، به جنوب حرکت و پویایی برای کمک با تفسیر. اندازه چاپ بزرگ باعث می شود که نماد آسان به عنوان خوانده شده.