ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Guitar 1. 3 Duets for 2 Flutes, Op.10. For 2 Guitars. Höger. Duo No.1 in Bminor. Arrangements and Transcriptions. Kuhlau, Friedrich.

ترجمه

گیتار 1. 3 دوئت برای 2 فلوت، Op.10. برای 2 گیتار. Höger. NO.1 اواز یا موسیقی دو در Bminor. ترتیبات و رونوشت. Kuhlau، فردریش.