ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

I. Andantino. Piano Concerto No.2, Op.16. For 2 Pianos. Prokofiev. Version B. Arrangements and Transcriptions. Prokofiev, Sergey.

ترجمه

I. Andantino. پیانو کنسرتو NO.2، Op.16. برای 2 پیانو. Prokofiev. نسخه B. ترتیبات و رونوشت. پروکوفیف، سرگئی.