ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Guitar 1. Concerto for 2 Violins in A minor, RV 522. Arrangements and Transcriptions. Vivaldi, Antonio.

ترجمه

گیتار 1. کنسرتو برای 2 ویولون در جزئی، RV 522. ترتیبات و رونوشت. ویوالدی، آنتونیو.