ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Complete Score. Piano Sonata No.5, Op.10 No.1. For Piano 4 hands. Köhler. Complete. Arrangements and Transcriptions. Beethoven, Ludwig van.

ترجمه

امتیاز کامل. پیانو NO.5 سونات، Op.10 NO.1. برای پیانو 4 دست. کوهلر. کامل. ترتیبات و رونوشت. بتهوون، لودویگ وان.