ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Color covers. Trios for Piano, Violin, and Cello. Scores and Parts. Mozart, Wolfgang Amadeus.

ترجمه

پوشش می دهد رنگ. تریو برای پیانو، ویولن، ویولن سل و. نمرات و قطعات. موتزارت، ولفگانگ آمادئوس.