ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Violas. Cello Concerto No.1 in C major, Hob.VIIb. Parts. Haydn, Joseph.

ترجمه

Violas. ویولن سل کنسرت No.1 در C عمده، Hob.VIIb. قطعات. هایدن، جوزف.