ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Complete Score. E major. Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208. For String Orchestra or String Quartet. Mandozzi. Aria. Schafe können sicher weiden. No.9. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

ترجمه

امتیاز کامل. E اصلی. تنها شکار نشاط چه من خشنود است، BWV 208. برای ارکستر زهی و یا کوارتت زهی. Mandozzi. هوا. گوسفند ممکن است با خیال راحت چراندن. No.9. ترتیبات و رونوشت. باخ، یوهان سباستین.