ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Tuba. Siehe zu, dass deine Gottesfurcht, BWV 179. For Brass Quintet. Nehls. Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei zei. No.1. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

ترجمه

شیپور بزرگ. را مشاهده کنید که ترس شما از خدا، BWV 179. برای کوئینتت برنج. Nehls. را مشاهده کنید که ترس شما از خدا نفاق را نشان نمی دهد. NO.1. ترتیبات و رونوشت. باخ، یوهان سباستین.