ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Tuba. Chorale Harmonisations, BWV 1-438. For Horn, Trumpet, Trombone and Tuba. Lundberg. In dulci jubilo, BWV 368. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

ترجمه

شیپور بزرگ. گروه کر Harmonisations، BWV 1-438. برای هورن، ترومپت و ترومبون طوبی. LUNDBERG. در jubilo dulci، BWV 368. ترتیبات و رونوشت. باخ، یوهان سباستین.