ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Ария Кутузова из оперы " Война и Мир ". " Бесподобный народ. для баритона и фортепиано. С. Прокофьев.

ترجمه

آریا Kutuzov از اپرا "جنگ و صلح". "مردم عکس. برای باریتون و پیانو. پروکوفیف.