ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

слова П. Градова , Мы — коммунисты , переложение для голоса и фортепиано. баяна. аккордеона. В.Букина ,. С. Туликов.

ترجمه

слова П. Градова , Мы — коммунисты , переложение для голоса и фортепиано. بیان. اكوردئون. V.Bukina،. S. Tulikov.