ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

слова М. Львова , " Поклонимся великим тем годам. ", переложение для голоса и фортепиано. баяна. аккордеона. В.Букина ,. А. Пахмутова.

ترجمه

کلمات توسط M. لووف، "تعظیم به آن سال ها بزرگ. "، تنظیم برای صدا و پیانو. بیان. اكوردئون. V.Bukina،. Pahmutowa.