ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

слова Аспазии , " Колыбельная " из саундтрека к фильму « Долгая дорога в дюнах », переложение для голоса и фортепиано. баяна. аккордеона. В.Букина ,. Р. Паулс.

ترجمه

слова Аспазии , " Колыбельная " из саундтрека к фильму « Долгая дорога в дюнах », переложение для голоса и фортепиано. بیان. اكوردئون. V.Bukina،. R.Pauls.