ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

" Расскажите, птицы ". из репертуара Аллы Пугачевой. , переложение для голоса и фортепиано. баяна. аккордеона. В.Букина ,. И. Николаев.

ترجمه

"به من بگو، پرنده". از مجموعه ای از آلا Pugacheva. ، تنظیم برای صدا و پیانو. بیان. اكوردئون. V.Bukina،. I.Nikolaev.