ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

слова И. Резника , " Аннушка ", переложение для голоса и фортепиано. баяна. аккордеона. В.Букина ,. А. Мажуков.

ترجمه

слова И. Резника , " Аннушка ", переложение для голоса и фортепиано. بیان. اكوردئون. V.Bukina،. A. Mazhukov.