ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

" Good Night ". Рождественская. , джаз-бит-хорус версия для смешанного хора а-капелла. К. Картер & Дж. Хадсон.

ترجمه

"شب بخیر". کریسمس. جاز نسخه کر بیتی برای گروه کر مخلوط cappella. K. کارتر.