ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Концерт для фагота и камерного оркестра , партитура. Д. Капырин.

ترجمه

کنسرتو برای باسون و ارکستر مجلسی، نمره. D. Capyrin.