ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Фортепианный квартет , для скрипки, альта, виолончели и фортепиано, партитура. Г. Канчели.

ترجمه

گروه چهار جانبه پیانو برای ویولن، ویولا، ویولنسل و پیانو، نمره. Giya Kancheli.