ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

" Concerto Italiano III-Presto ". для барочной пятиструнной гитары. МИДИ-иллюстрация. Антонио да Коста.

ترجمه

"ایتالیایی کنسرتو III-ضربات تند". برای باروک گیتار پنج رشته. تصویر MIDI. آنتونیو دا کوستا.