ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Blue Bossa. джазовое произведение для гитары. МИДИ-иллюстрация. Б. Стунтценер.

ترجمه

آبی بوسا. قطعه موسیقی جاز برای گیتار. تصویر MIDI. B. Stunttsener.
درخواست های اخیر