ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Thats Right. джазовое произведение для гитары. стр. Г. Бенсон.

ترجمه

بدین راست. قطعه موسیقی جاز برای گیتار. ص. G. بنسون.
درخواست های اخیر