ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Соло для джазовой гитары. сборник. Дж. Пасс.

ترجمه

گیتار جاز انفرادی. تالیف. J. عبور.
درخواست های اخیر